095-91-85-777

Користувацька угода


  • Ця Угода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту (далі — «Сайт»).1. Загальні умови1.1. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту Користувач вважається таким, що приєдналося до даної Угоди.1.3. Адміністрація Сайту має право у будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набувають чинності після закінчення 3 (Трьох) днів з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті. При незгоді Користувача з внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.2. Зобов'язання Користувача2.1. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися такими, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних правах, а також будь-яких дій, які приводять або можуть привести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів Сайту.2.2. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту потрібне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від Правовласників.2.3. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, що охороняються, посилання на Сайт обов'язкове.2.4. Коментарі і інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України і загальноприйнятих норм моралі і моральності.2.5. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.2.6. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими можливими або виниклими втратами або збитками, пов'язаними з будь-яким змістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на або отриманими через зовнішні сайти або ресурси або інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.2.7. Користувач приймає положення про те, що усі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе якої-небудь відповідальності і не має яких-небудь зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.3. Інші умови3.1. Усі можливі спори, похідні від цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.3.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрації Сайту агентських стосунків, стосунків товариства, стосунків по спільній діяльності, стосунків особистого найму, або якихось інших стосунків, прямо не передбачених Угодою.3.3. Визнання судом якого-небудь положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою визнання недійсними інших положень Угоди.3.4. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту у разі порушення ким-небудь з Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства.Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.